قرارداد ایجاد بزرگ ترین مرکز فعال کارآفرینی اصفهان و مرکز کشور منعقد شد

قرارداد ایجاد بزرگ ترین مرکز فعال کارآفرینی اصفهان و مرکز کشور منعقد شد

پایگاه خبری دنیای اسرار: شهرداری اصفهان قرارداد ایجاد بزرگترین مرکز کارآفرینی شهر اصفهان را امضا کرد قرارداد ایجاد بزرگ ترین مرکز فعال کارآفرینی اصفهان و مرکز کشور منعقد شد به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان،‌ قرارداد ایجاد بزرگترین مرکز کارآفرینی شهر اصفهان به همت شهرداری اصفهان با هدف ایجاد فضایی متمرکز در راستای