دسته بندی:

افتتاح پکیج تصفیه فاضلاب دفنی به روشEBBR ،مسکن مهر فریدونشهر

باحضور استاندار اصفهان برای اولین بار در کشور صورت گرفت؛ افتتاح پکیج تصفیه فاضلاب دفنی به روشEBBR ،مسکن مهر فریدونشهر دنیای اسرار:با حضور استاندار  ، نماینده مردم در مجلس و ادامه خبر

منتشر شده در