تقدیر از حراست آب منطقه ای اصفهان / حراست آب منطقه ای اصفهان حائز رتبه عالی شد

تقدیر از حراست آب منطقه ای اصفهان / حراست آب منطقه ای اصفهان حائز رتبه عالی شد

با حضور معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا انجام شد؛ تقدیر از حراست آب منطقه ای اصفهان / حراست آب منطقه ای اصفهان حائز رتبه عالی شد حراست آب منطقه ای اصفهان حائز رتبه عالی شد و با حضور معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا تقدیر شد. به گزارش دنیای اسرار،

با حضور معاون وزیر نیرو عملیات اجرایی آبرسانی به ۱۷ روستای خوانسار و گلپایگان آغاز شد

با حضور معاون وزیر نیرو عملیات اجرایی آبرسانی به ۱۷ روستای خوانسار و گلپایگان آغاز شد

ا حضور معاون وزیر نیرو عملیات اجرایی آبرسانی به ۱۷ روستای خوانسار و گلپایگان آغاز شد آیین کلنگ‌زنی فاز چهارم مجتمع آبرسانی گلسار شهرستان خوانسار و آغاز عملیات اجرایی آبرسانی به روستاهای شهرستان گلپایگان با حضور دکتر محسن بختیار معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو برگزار شد.معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو گفت: