دسته بندی:

جمعیت سالمندان کشور ۳۰ درصد افزایش می‌یابد

پایگاه خبری دنیای اسرار: معاون وزیر بهداشت: جمعیت سالمندان کشور ۳۰ درصد افزایش می‌یابد معاون وزیر بهداشت با اشاره به اینکه تا ۳۰ سال دیگر، جمعیت سالمندان کشور به بیش ادامه خبر

منتشر شده در
دسته بندی:

افزایش مصرف سیگار، قلیان و اعتیاد در بین زنان

پایگاه خبری دنیای اسرار معاون اجتماعی وزیر بهداشت در گفت و گو با ایرنا: افزایش مصرف سیگار، قلیان و اعتیاد در بین زنان  معاون اجتماعی وزیر بهداشت،درمان و آموزش پزشکی ادامه خبر

منتشر شده در