دسته بندی:

بازدید رئیس هیات عامل ایمیدرو از محصولات جدید ذوب آهن اصفهان

درسمپوزیوم بین المللی فولاد صورت گرفت : بازدید رئیس هیات عامل ایمیدرو از محصولات جدید ذوب آهن اصفهان به گزارش دنیای اسرار:سمپوزیوم بین المللی فولاد ایران با حضور دکتر خداداد ادامه خبر

منتشر شده در