آزادسازی ها عمده مشکل منطقه یک است/ باززنده سازی محور مادی نیاصرم

آزادسازی ها عمده مشکل منطقه یک است/ باززنده سازی محور مادی نیاصرم

مدیر منطقه یک شهرداری اصفهان: آزادسازی ها عمدهمشکل منطقه یک است/ باززنده سازی محور مادی نیاصرم مدیر منطقه یک شهرداری اصفهان گفت: بزرگترین مشکل منطقه یک با توجه به وجود مراکز متعدد موضوع آزادسازی هاست. به گزارش  دنیای اسرار، مهین شکرانی در پنجاه و یکمین نشست از سلسله نشست های هم اندیشی «اصفهان فردا» که