تدوین برنامه جامع شهر اصفهان با مشارکت شهروندان

تدوین برنامه جامع شهر اصفهان با مشارکت شهروندان

معاون شهرسازی و معماری راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: برنامه جامع شهر اصفهان موجب رشد و توسعه این شهر می شود و ویژگی های اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی شهر را بهبود می بخشد.به گزارش دنیای اسرار: محمد بنائیان معاون شهرسازی و معماری راه و شهرسازی استان، اظهار کرد: اصفهان نخستین شهری است که

انجام خدمات شهرسازی و معماری با استفاده از سامانه الکترونیک در سطح استان

انجام خدمات شهرسازی و معماری با استفاده از سامانه الکترونیک در سطح استان

برای اولین بار در کشور و توسط اداره کل راه وشهرسازی استان اصفهان انجام می شود؛ انجام خدمات شهرسازی و معماری با استفاده از سامانه الکترونیک در سطح استان در راستای دولت الکترونیک و رعایت حقوق شهروندی، نسخه اولیه سامانه امور زیربنایی و شهرسازی توسط اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان ارائه شد. به

گزارش تصویری بررسی هویت شهرسازی اصفهان با حضور چهره ماندگار معماری ایران

گزارش تصویری بررسی هویت شهرسازی اصفهان با حضور چهره ماندگار معماری ایران

گزارش تصویری بررسی هویت شهرسازی اصفهان با حضور چهره ماندگار معماری ایران به گزارش دنیای اسرار:سی و سومین نشست از سلسله نشست راهبردهای شهرسازی و معماری با عنوان “شهر به مثابه سرزمین جهانی اصفهان” با سخنرانی «پروفسور محمد منصور فلامکی» چهره ماندگار معماری ایران در محل کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان برگزار شد. عکاس :احسان حسین