دسته بندی:

فعالیت معدنی ها و فولادی ها در کنار یکدیگر مقدس است

رییس انجمن سنگ آهن ایران در گفتگوی اختصاصی با آتشکار عنوان کرد : فعالیت معدنی ها و فولادی ها در کنار یکدیگر مقدس است به گزارش دنیای اسرار:صنعت و معدن ادامه خبر

منتشر شده در