مدیریت آبرسانی به رغم کاهش حدود ۲۵ درصدی منابع آبی

مدیریت آبرسانی به رغم کاهش حدود ۲۵ درصدی منابع آبی

در چند سال اخیر در اصفهان صورت گرفت: مدیریت آبرسانی بهرغم کاهش حدود ۲۵ درصدی منابع آبی به گزارش دنیای اسرار:آب آشامیدنی جزء سرمایه ها و زیرساخت های کلیدی هر کشوری است دسترسی به آب آشامیدنی سالم، یکی از نیازهای حیاتی جوامع است. بخشی از مدیریت آبرسانی، تامین امنیت آبرسانی و شبکه توزیع آب است

برگزاری اولین گردهمایی سال ۱۳۹۸رابطین نظام پیشنهادهای شرکت آب وفاضلاب استان اصفهان

برگزاری اولین گردهمایی سال ۱۳۹۸رابطین نظام پیشنهادهای شرکت آب وفاضلاب استان اصفهان

برگزاری اولین گردهمایی سال ۱۳۹۸رابطین نظام پیشنهادهای شرکت آب وفاضلاب استان اصفهان به گزارش دنیای اسرار:اولین گردهمایی سال ۱۳۹۸ رابطین نظام پیشنهادهای حوزه ها و مناطق مختلف  شرکت آب وفاضلاب استان اصفهان در محل سالن اندیشه ستاد آبفا برگزار شد. به گزارش دبیرخانه نظام پذیرش وبررسی پیشنهادها این جلسه با حضور معاون منابع انسانی وبهبود