کشف قورباغه ۱۲۵ میلیون ساله با سمندری در شکمش

کشف قورباغه ۱۲۵ میلیون ساله با سمندری در شکمش

کشف قورباغه ۱۲۵ میلیون ساله با سمندری در شکمش دانشمندان به تازگی فسیلی از یک قورباغه ۱۲۵ میلیون ساله را کشف کردند که یک سمندر در داخل شکمش بود. به گزارش دنیای اسراربه نقل ازفارس، حیوانات در گذشته چه غذاهایی می‌خوردند؟ دانشمندان برای پاسخ به این سوال از شواهد غیرمستقیمی مانند فسیل‌هایی از فک موجودات،