دسته بندی:

کاهش عمر ناوگان تاکسی ‌های شهر اصفهان به کمتر از ۷ سال

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری اصفهان: کاهش عمر ناوگان تاکسی ‌های شهر اصفهان به کمتر از ۷ سال مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری اصفهان ادامه خبر

منتشر شده در