کاهش عمر ناوگان تاکسی ‌های شهر اصفهان به کمتر از ۷ سال

کاهش عمر ناوگان تاکسی ‌های شهر اصفهان به کمتر از ۷ سال

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری اصفهان: کاهش عمر ناوگان تاکسی ‌های شهر اصفهان به کمتر از ۷ سال مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری اصفهان گفت: روند نوسازی تاکسی ها در شهر اصفهان نسبت به جمعیت در کشور اول است که امیدواریم تا پایان سال بتوانیم  1000 تاکسی را نوسازی