دسته بندی:

فرماندار شهرستان لنجان در بازدید از مجتمع فولاد سبا مطرح کرد: تعامل بین منطقه و صنعت، توسعۀ اقتصادی و اجتماعی به همراه دارد

فرماندار شهرستان لنجان در بازدید از مجتمع فولاد سبا مطرح کرد: تعامل بین منطقه و صنعت، توسعۀ اقتصادی و اجتماعی به همراه دارد       دنیای اسرار:فرماندار لنجان در جریان بازدید از ادامه خبر

منتشر شده در