ذوب آهن اصفهان  تندیس صرفه جویی در مصرف انرژی را کسب نمود

ذوب آهن اصفهان تندیس صرفه جویی در مصرف انرژی را کسب نمود

ذوب آهن اصفهان  تندیس صرفه جویی در مصرف انرژی را کسب نمود ذوب آهن اصفهان موفق بهکسب  تندیس و لوح تقدیر صرفه جویی در مصرف انرژی از طرف سازمان یونیدو شد . پایگاه خبری دنیای اسرار:این موفقیت در خصوص پروژه هات شارژینگ ماشین ریخته گری شماره ۵ و نورد ۵۰۰ و همچنین سیستم هوای فشرده