دسته بندی:

خودکفایی ذوب آهن اصفهان در ساخت پروژه های توسعه

پایگاه خبری دنیای اسرار معاون پشتیبانی و ساخت شرکت در گفتگو با رادیو صدای ذوب آهن: خودکفایی ذوب آهن اصفهان در ساخت پروژه های توسعه مهندس حسن ضیاء معاون پشتیبانی ادامه خبر

منتشر شده در