خودکفایی ذوب آهن اصفهان در ساخت پروژه های توسعه

خودکفایی ذوب آهن اصفهان در ساخت پروژه های توسعه

پایگاه خبری دنیای اسرار معاون پشتیبانی و ساخت شرکت در گفتگو با رادیو صدای ذوب آهن: خودکفایی ذوب آهن اصفهان در ساخت پروژه های توسعه مهندس حسن ضیاء معاون پشتیبانی و ساخت شرکت از جمله مدیرانی است که میل به تولید و کار در فضای کارگاهی در او موج می زند . کمتر او را