دسته بندی:

ذوب آهن اصفهان در زمینه مسئولیت اجتماعی عملکرد خوبی داشته است

مهندس حمیدرضا فولادگر ، نماینده مردم اصفهان در مجلس : ذوب آهن اصفهان در زمینه مسئولیت اجتماعی عملکرد خوبی داشته است پایگاه خبری دنیای اسرار:مهندس حمیدرضا فولادگر نماینده مردم اصفهان ادامه خبر

منتشر شده در