بومی سازی تکنولوژی در کک سازی ذوب آهن در راستای حفاظت از محیط زیست

بومی سازی تکنولوژی در کک سازی ذوب آهن در راستای حفاظت از محیط زیست

پایگاه خبری دنیای اسرار: بومی سازی تکنولوژی در کک سازی ذوب آهن در راستای حفاظت از محیط زیست تلاشگران ذوب آهن اصفهان برای اولین بار در کشور موفق شدند درهای فلکسیبل سلول های باتری های کک سازی را طراحی و تکنولوژی ساخت این درها را بومی سازی کنند . مهندس رضوانیان مدیر تولیدات کک و