نیمی از مردم ایران سهامدار ذوب آهن اصفهان محسوب می شوند

نیمی از مردم ایران سهامدار ذوب آهن اصفهان محسوب می شوند

مدیر عامل ذوب آهن اصفهان در جمع مدیران روابط عمومی های استان  : نیمی از مردم ایران سهامدار ذوب آهن اصفهان محسوب می شوند پایگاه خبری دنیای اسرار:شصت و هشتمین گردهمایی انجمن فرهنگی روابط عمومی استان اصفهان ۲۲ آبان ماه جاری به میزبانی ذوب آهن اصفهان با حضور مهندس فولادگر نماینده مردم اصفهان در مجلس