دسته بندی:

حضور مهندس یافتیان در جمع همکاران مرکز پشتیبانی و پاسخگویی سامانه ۲۰۲۰

حضور مهندس یافتیان در جمع همکاران مرکز پشتیبانی و پاسخگویی سامانه ۲۰۲۰  مهندس یافتیان عضو هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران  به همراه مهندس توکلی دبیر هیئت مدیره  و مهندس حیدری ادامه خبر

منتشر شده در