در طول سالهای خدمت شفافیت در انجام وظایفی که برعهده ام بود را در دستور کار قرار دادم

در طول سالهای خدمت شفافیت در انجام وظایفی که برعهده ام بود را در دستور کار قرار دادم

در طول سالهای خدمت شفافیت در انجام وظایفی که برعهده ام بود را در دستور کار قرار دادم پایگاه خبری دنیای اسرار:موحد یکی از پیشکسوتان صنعت آبفا در اصفهان در دیداری که  مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان در راستای تکریم بازنشسته گان با وی داشتند گفت: در سال ۴۸ به استخدام شرکت