دسته بندی:

اهدای لوح سپاس بنیادملی نخبگان به موسسه آموزش عالی آزاد فن‌آوران حکیم نیا

به گزارش دنیای اسرار:مدیرکل منابع انسانی و پشتیبانی بنیاد ملی نخبگان، با اهدا لوح سپاس به رییس موسسه آموزش عالی آزاد فن‌آوران حکیم نیا از زحمات این موسسه در جهت ادامه خبر

منتشر شده در