اصفهان بعد از یزد رتبه دوم کشوری را در حوزه بیماری دیابت دارد

اصفهان بعد از یزد رتبه دوم کشوری را در حوزه بیماری دیابت دارد

مدیر عامل خیریه بیماران دیابت اصفهان: اصفهان بعد از یزد رتبه دوم کشوری را در حوزه بیماری دیابت دارد به گزارش دنیای اسرار:مدیر عامل خیریه بیماران دیابت در اصفهان گفت: اصفهان بعد از یزد رتبه دوم کشوری را در حوزه بیماری دیابت دارد .احمد نیلفروشان در ارتباط با بیماری دیابت اظهار داشت: ۱۲ درصد مردم

نیاز به حمایت وزارت بهداشت برای تهیه پمپ های انسولین داریم

نیاز به حمایت وزارت بهداشت برای تهیه پمپ های انسولین داریم

عضو هیئت مدیره خیریه دیابت اصفهان:نیاز به حمایت وزارت بهداشت برای تهیه پمپ های انسولین داریم به گزارش دنیای اسرار:عضو هیئت مدیره خیریه دیابت اصفهان گفت: امروزه با مشکل جدی تهیه پمپ های تزریق انسولین برای بیماران تیپ یک دیابتی که شامل کودکان دیابتی است مواجهیم که نیاز به حمایت وزارت بهداشت است. سید مهدی ابطحی