۶باب مدرسه موقوفه صارمیه در اصفهان به بهره برداری رسید

۶باب مدرسه موقوفه صارمیه در اصفهان به بهره برداری رسید

۶باب مدرسه موقوفه صارمیه در اصفهان به بهره برداری رسید به گزارش  دنیای  اسرار، در این آیین که در یکی از مدارس این موقوفه واقع در خیابان شهید طاهرزاده در ناحیه پنج آموزش و پرورش اصفهان برگزار شد، محمد قندهاری در ابتدای این مراسم اظهار کرد: آموزش‌ و پرورش ناحیه ۵ استان اصفهان یکی از