دسته بندی:

۶باب مدرسه موقوفه صارمیه در اصفهان به بهره برداری رسید

۶باب مدرسه موقوفه صارمیه در اصفهان به بهره برداری رسید به گزارش  دنیای  اسرار، در این آیین که در یکی از مدارس این موقوفه واقع در خیابان شهید طاهرزاده در ادامه خبر

منتشر شده در