اپل به مکالمات کاربران گوش می دهد

اپل به مکالمات کاربران گوش می دهد

با کنترل دستیار صوتی ؛ اپل به مکالمات کاربران گوش می دهد گزارشی جدید نشان می دهد پیمانکاران کنترل کیفیت دستیار صوتی اپل به بخش هایی از محاورات خصوصی کاربران گوش می دهند. به گزارش دنیای اسراربه نقل ازمهر، هرچند اپل روی حفظ حریم خصوصی کاربران تاکید دارد اما به نظر می‌رسد چندان به این