دسته بندی:

استاندارد، فصل‌الخطاب طراحی پروژه‌ها

استاندارد، فصل‌الخطاب طراحی پروژه‌ها مدیرعامل سازمان طراحی و فنی مهندسی شهرداری اصفهان: طرح تقاطع سردار شهید قاسم سلیمانی در مجاورت کارخانه قند با مساحت پل سازی ۱۷ هزارمترمربع، تقاطع آفتاب ادامه خبر

منتشر شده در