میدان تا میدان‌؛ رویداد بزرگ گردشگری روز اصفهان

میدان تا میدان‌؛ رویداد بزرگ گردشگری روز اصفهان

میدان تا میدان‌؛ رویداد بزرگ گردشگری روز اصفهان رویداد بزرگ گردشگری میدان تا میدان، به مناسبت یکم آذر ماه  روز اصفهان، برگزار خواهد شد. دنیای اسراربه نقل ازاداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، در این برنامه که یکی‌از مهم ترین برنامه های روز نکوداشت اصفهان است، ٧٠ گروه نمایشی و  ٧٠٠ هنرمند، ١٠٠ اجرای داستانی