دسته بندی:

به مناسبت گرامیداشت دهه فجر مسابقات نمادین چوگان در ۱۷ بهمن ماه در محل میدان نقش جهان اصفهان برگزار می گردد

به مناسبت گرامیداشت دهه فجر مسابقات نمادین چوگان در ۱۷ بهمن ماه در محل میدان نقش جهان اصفهان برگزار می گردد به گزارش دنیای اسرار، به مناسبت گرامیداشت دهه مبارک ادامه خبر

منتشر شده در