ذوب آهن اصفهان با پرچم مقدس آستان قدس رضوی منور و متبرک گردید

ذوب آهن اصفهان با پرچم مقدس آستان قدس رضوی منور و متبرک گردید

همزمان با میلاد فرخنده حضرت امام رضا (ع) در ذوب آهن اصفهان صورت گرفت: ذوب آهن اصفهان با پرچم مقدس آستان قدس رضوی منور و متبرک گردید به گزار ش دنیای ا سرار:همزمان با دهه کرامت و میلاد با برکت ثامن الحجج حضرت علی ابن موسی الرضا(ع) و همگام با حضورکاروان ” زیر سایه خورشید”