فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه خمینی شهر از اجرای ۹۶۵ برنامه در هفته بسیج خبر داد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه خمینی شهر از اجرای ۹۶۵ برنامه در هفته بسیج خبر داد.

به گزارش دنیای اسرار، سرهنگ پاسدار جواد فصیحی از اجرای ۹۶۵ برنامه در شهرستان خمینی شهر همزمان با هفته بسیج خبر داد شد و گفت: هفته بسیج امسال برنامه های متعدد و متنوعی داریم و در قالب ۷۰ نوع و حدود ۹۶۵ برنامه توسط پایگاه های مقاومت بسیج محلی و اقشار بسیج و گردان ها