دسته بندی:

در جریان اجرای تعمیرات سالانه انجام شد؛ بارگذاری کاتالیست‌های بومی سازی شده در مگامدول A شهید خرازی

در جریان اجرای تعمیرات سالانه انجام شد؛ بارگذاری کاتالیست‌های بومی سازی شده در مگامدول A شهید خرازی دنیای اسرار:رئیس واحد احیا مستقیم ۲ فولاد مبارکه از تعمیرات اساسی مگامدول A ادامه خبر

منتشر شده در