دسته بندی:

ناشران برای دریافت کاغذ به سامانه توزیع مراجعه کنند

ناشران برای دریافت کاغذ به سامانه توزیع مراجعه کنند آبان ۲۲, ۱۳۹۷  معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان این‌که نگرانی در زمینه تأمی کاغذ وجود ندارد، ادامه خبر

منتشر شده در