ارتباطات و روابط عمومی پایه و اساس قدرتمند دموکراسی است

ارتباطات و روابط عمومی پایه و اساس قدرتمند دموکراسی است

مدیرعامل فولاد مبارکه در جلسۀ تودیع ومعارفۀ مدیر روابط عمومی: ارتباطات و روابط عمومی پایه و اساس قدرتمند دموکراسی است به گزارش دنیای اسرار:مهندس عظیمیان، مدیرعامل فولاد مبارکه، درآئینی با حضور معاونان و جمعی از مدیران این شرکت، ضمن قدردانی از زحمات ایرج ترابی، هادی نباتی‌نژاد را به‌عنوان مدیر جدید روابط عمومی این شرکت معرفی