نحوه مقابله با مأموران قلابی

نحوه مقابله با مأموران قلابی

پایگاه خبری دنیای اسرار نحوه مقابله با مأموران قلابی سرهنگ جواد درستکار، رئیس مرکز اطلاع رسانی استان اصفهان در خصوص این پرونده گفت: زورگیری، اخاذی و سرقت تحت عنوان مأموران دولتی از جمله جرایمی است که برخی از سارقان حرفه ای از این طریق اقدام به سرقت می کنند. وی افزود: بر اساس ماده ۵۵۵