دسته بندی:

نحوه مقابله با مأموران قلابی

پایگاه خبری دنیای اسرار نحوه مقابله با مأموران قلابی سرهنگ جواد درستکار، رئیس مرکز اطلاع رسانی استان اصفهان در خصوص این پرونده گفت: زورگیری، اخاذی و سرقت تحت عنوان مأموران ادامه خبر

منتشر شده در