دسته بندی:

نخستین جشنواره جایزه ادبی جمالزاده در اصفهان

نخستین جشنواره جایزه ادبی جمالزاده در اصفهان دبیر اجرایی جایزه ادبی جمالزاده: هدف سازمان فرهنگی،تفریحی و ورزشی شهرداری این است که به اصفهان در قالب ادبیات پرداخته شود. دنیای اسرار_ رضا ادامه خبر

منتشر شده در