دسته بندی:

مسئولان به مشکلات غسال‌ها رسیدگی کنند

پایگاه خبری دنیای اسرار مدیر عامل اتحادیه آرامستان های کشور: مسئولان به مشکلات غسال‌ها رسیدگی کنند مدیر عامل اتحادیه آرامستان های کشور گفت: مسئولان باید دیدگاه خود را نسبت به ادامه خبر

منتشر شده در