دسته بندی:

طرح توسعه پایانه صمدیه در دستور کار است/ پایانه کاوه جا به جا نمی شود

پایگاه خبری دنیای اسرار   مدیرعامل سازمان پایانه های مسافربری شهرداری اصفهان: طرح توسعه پایانه صمدیه در دستور کار است/ پایانه کاوه جا به جا نمی شود مدیرعامل سازمان پایانه ادامه خبر

منتشر شده در