دسته بندی:

نرم افزار ضدفیشینگ درگاه بانکی تولید شد/ حفظ امنیت پرداخت آنلاین

نرم افزار ضدفیشینگ درگاه بانکی تولید شد/ حفظ امنیت پرداخت آنلاین افزونه نرم افزاری ضد فیشینگ درگاه بانکی با همکاری مراکز آپا و ماهر و با هدف شناسایی صفحات جعلی ادامه خبر

منتشر شده در