جلوگیری از هدر رفت ۷۰۰ لیتر آب در ثانیه در چرخه انتقال و توزیع

جلوگیری از هدر رفت ۷۰۰ لیتر آب در ثانیه در چرخه انتقال و توزیع

جلوگیری از هدر رفت ۷۰۰ لیتر آب در ثانیه در چرخه انتقال و توزیع به گزارش دنیای اسرار:معاون بهره برداری شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان گفت: در چند سال اخیر با اصلاح و بازسازی خطوط اصلی انتقال آب طرح آبرسانی اصفهان مانع از هدر رفت بیش از ۷۰۰ لیترآب  در  چرخه توزیع شد  ناصر