پیگیری بزرگ‌ترین موزه و سالن اجلاس در اصفهان/ثبت ۱۸۰۰ گزارش در سامانه سوت‌زنی

پیگیری بزرگ‌ترین موزه و سالن اجلاس در اصفهان/ثبت ۱۸۰۰ گزارش در سامانه سوت‌زنی

به گزارش  خبرنگاردنیای اسرار:نورصالحی در نشست خبری با اصحاب رسانه ضمن تبریک روز خبرنگار بیان کرد: حدود ۱۰۰ دستگاه میدل باس برای خطوطی که متقاضی کمتری دارد، خریداری شده که ۵۰ دستگاه آن تا مهرماه به شهرداری اصفهان تحویل داده می‌شود. وی گفت: در حوزه حمل و نقل طی دوره ششم شورای شهر اصفهان ۴,۵۰۰