دسته بندی:

ساخت و نصب کات اوت سه زمانه توسط شرکت توزیع برق استان اصفهان

به گزار ش دنیای اسرار:کات اوت سه زمانه با هدف کاهش خاموشی‌های گذرا و نیز کاهش زمان رفع خاموشی ها با همکاری دو جانبه شرکت توزیع برق استان اصفهان و ادامه خبر

منتشر شده در