جذب ۴۴هزار و ۳۵۸ مشترک جدید در سطح استان اصفهان

جذب ۴۴هزار و ۳۵۸ مشترک جدید در سطح استان اصفهان

از ابتدای سال تا کنون؛ جذب ۴۴هزار و ۳۵۸ مشترک جدید در سطح استان اصفهان        مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان از اشتراک پذیری ۴۴هزار و ۳۵۸  مشترک جدید این شرکت، در ده ماهه نخست امسال خبر داد. دنیای اسرار، سید مصطفی علوی با اعلام این مطلب گفت: در حال حاضر بیش از یک میلیون