گزارش تصویری افتتاح اولین مرکز مهارت آموزی وتواتمند سازی تخصصی گل وگیاه دراستان اصفهان

گزارش تصویری افتتاح اولین مرکز مهارت آموزی وتواتمند سازی تخصصی گل وگیاه دراستان اصفهان

گزارش تصویری افتتاح اولین مرکز مهارت آموزی وتواتمند سازی تخصصی گل وگیاه دراستان اصفهان به گزارش دنیای اسرار:باحضور مهندس مهدی تقی پور رئیس سازمان نظام مهندسی  کشاورزی ومنابع طبیعی ومهندس ابراهیمی معاون  آموزشی  فنی وپژوهشی سازمان نظام مهندسی کشاورزی کشوربه همراه معاونین واعضای محترم شورای سازمان اولین مرکز مهارت آموزی وتوانمند سازی تخصصی درزمینه گل

به منظور افزایش همکاری های مشترک انجام گرفت

به منظور افزایش همکاری های مشترک انجام گرفت

به منظور افزایش همکاری های مشترک انجام گرفت ششمین نشست مشترک مدیرعامل شرکت گاز استان با رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان برگزار شد. در دیدار مدیرعامل شرکت گاز استان با رئیس سازمان نظام مهندسی  استان زمینه های اجرا و نظارت بر سیستم لوله کشی داخلی منازل وساختمان های مشترکین گاز طبیعی و همچنین

ذوب آهن اصفهان ، برند مورد اطمینان کامل نظام مهندسی ساختمان است

ذوب آهن اصفهان ، برند مورد اطمینان کامل نظام مهندسی ساختمان است

مهندس غلام حسینعسکری رئیس سازمان نظام مهندسی اصفهان ذوب آهن اصفهان ، برند مورد اطمینان کامل نظام مهندسی ساختمان  است به گزارش دنیای اسرار:مهندس غلام حسین عسکری رئیس سازمان نظام مهندسی اصفهان به همراه اعضاء این سازمان با حضور در ذوب آهن اصفهان ضمن بازدید از خط تولید ، با مهندس یزدی زاده مدیرعامل و