دسته بندی:

فراخوان مشمولان فوق دیپلم، دیپلم و زیردیپلم در دی ماه۹۸

فراخوان مشمولان فوق دیپلم، دیپلمو زیردیپلم در دی ماه۹۸ به گزارش دنیای اسرار:معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتطامی استان گفت: کلیه مشمولان فارغ التحصیل مقاطع کاردانی، دیپلم و زیردیپلم که برگ ادامه خبر

منتشر شده در