جامعه پزشکی اصفهان؛ پیشتاز کمک  به مناطق سیل زده

جامعه پزشکی اصفهان؛ پیشتاز کمک به مناطق سیل زده

کمک های جامعه پزشکی استان  اصفهان به مناطق سیل زده ارسال شد؛ جامعه پزشکی اصفهان؛ پیشتاز کمک  به مناطق سیل زده به گزارش  دنیای اسرار:استاندار اصفهان گفت: جامعه پزشکی در کمک به مردم همواره پیشگام بوده و چه در زمان جنگ، چه در کمک به زلزله زدگان استان کرمانشاه و اکنون در کمک به سیل