دسته بندی:

نوجوانان در ۴ گوشه میدان نقش جهان نقالی می کنند/۲۴۰ دانش آموز مدارس مناطق کم برخوردار میهمان چهلستون و نقش جهان

نوجوانان در ۴ گوشه میدان نقش جهان نقالی می کنند/۲۴۰ دانش آموز مدارس مناطق کم برخوردار میهمان چهلستون و نقش جهان رئیس اداره امور فرهنگی سازمان فرهنگی – تفریحی شهرداری ادامه خبر

منتشر شده در