تپه نقره ای نیازمند هدایت مسافر

تپه نقره ای نیازمند هدایت مسافر

گمیشان چشم به راه مسافران تابستانی تپه نقره ای نیازمند هدایت مسافر جاذبه‌های زمین‌شناسی و طبیعی گمیشان فرصتی برای جذب گردشگر تابستانی بوده و تحقق این امر نیازمند ایجاد زیرساخت‌ها از سوی مسئولان است. به گزارش دنیای اراربه نقل ازمهر: بیکاری و نبود اشتغال و مشکلات اقتصادی منحصر به کلان شهرها و مراکز استان ها