دسته بندی:

مسئولان روند کاهش تعهدات برجامی را با قدرت ادامه دهند

امام جمعه موقت اصفهان: مسئولان روند کاهش تعهدات برجامی را با قدرت ادامه دهند  امام جمعه موقت اصفهان گفت: طرف‌های اروپایی به هیچ یک از ۱۱ بند اعلامی برجام عمل ادامه خبر

منتشر شده در