دسته بندی:

محرومیت در رهنان نباید ادامه یابد/از صحبت های تفرقه افکن بپرهیزیم

پایگاه خبری دنیای اسرار   نوروزی در جمع اهالی رهنان: محرومیت در رهنان نباید ادامه یابد/از صحبت های تفرقه افکن بپرهیزیم شهردار اصفهان گفت: باید با کمک مردم دست در ادامه خبر

منتشر شده در