دسته بندی:

امسال ۲۵۰ چشمه سرویس بهداشتی در شهر اصفهان ساخته می شود/ رعایت کاربری زمین های شهر با استناد به طرح تفصیلی

شهردار اصفهان:  امسال ۲۵۰ چشمهسرویس بهداشتی در شهر اصفهان ساخته می شود/ رعایت کاربری زمین های شهر با استناد بهطرح تفصیلی  شهردار اصفهان گفت: ۲۴۰۰ چشمه سرویس بهداشتی در شهر ادامه خبر

منتشر شده در
دسته بندی:

اجرای اولین گیمیفیکیشن شرکت مخابرات ایران – منطقه اصفهان در نمایشگاه اتوکام ۲۰۱۸

اجرای اولین گیمیفیکیشن شرکت مخابرات ایران – منطقه اصفهان در نمایشگاه اتوکام ۲۰۱۸ همزمان با برگزاری نمایشگاه اتوکام ۲۰۱۸ ، اولین گیمیفیکیشن مبتنی بر کمپین فروش سرویس adsl 2020   توسط ادامه خبر

منتشر شده در