برپایی نمایشگاه اصفهان در آیینه مطبوعات در موزه عصارخانه شاهی

برپایی نمایشگاه اصفهان در آیینه مطبوعات در موزه عصارخانه شاهی

برپایی نمایشگاه اصفهان در آیینه مطبوعات در موزه عصارخانه شاهی دنیای اسرار:نمایشگاه ” اصفهان درآیینه مطبوعات” به همت موزه عصارخانه شاهی و فرهنگسرای تخصصی رسانه به مناسبت بزرگداشت روز اصفهان   در محل موزه عصارخانه شاهی با حضور جمعی از روزنامه نگاران و مسئولین شهری  برگزار می شود. فاطمه شفیعیمدیر فرهنگسرای تخصصی  رسانه در این خصوصمی